Moto Sports

การเล่นพนันแข่งรถ (Moto Sports SBOBET)

การทายผล แข่งรถ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การทายผลเฉพาะบุคคลหรือการทายว่านักแข่งคนไหนจะชนะในการแข่งขันนั้นๆ
2. การทายว่าทีมไหนจะชนะในการแข่งขันประเภทนั้นๆการวางเดิมพันโดยให้ทำการคลิ๊กที่ตัวเลขด้านหลังของชื่อนักแข่ง หรือ ทีมที่เราจะวางเดิมพัน

กติกาการวางเดิมพัน แข่งรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ SBOBET

 • ถ้าสนามแข่งเปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
 • ถ้าการแข่งขันหยุดชั่วคราว หรือการแข่งขันรอบคัดตัวถูกเลื่อนออกไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้เป็นเวลา 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มแข่งที่เป็นทางการ ถ้าการเลื่อนนั้นนานเกิน 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นพาร์เลย์) จะถูกยกเลิก และจะคืนเงินให้
 • ในการเดิมพันแบบ “ตัวต่อตัว”
  3.1 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาแสดงตัวในจุดสตาร์ทของการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  3.2 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแข่งขันจนจบได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือเหตุผลอื่นใด ฝ่ายที่ได้จำนวนรอบ หรือช่วงทดสอบพิเศษ     (Special Stage) มากที่สุด ถือว่าเป็นผู้ชนะ ถ้าทั้งสองฝ่ายได้จำนวนรอบหรือช่วงทดสอบพิเศษเท่ากัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ และจะคืนเงินเดิมพันให้
  3.3 การเดิมพันจะตัดสินจากอันดับของผู้ขับขี่กับผู้ขับขี่อื่นๆ ในการแข่งขันที่ระบุ
 • ในการเดิมพันแบบ รอบที่เร็วที่สุด ผลจะตัดสินจากเวลาที่ใช้โดยผู้ขับขี่ของรอบที่เร็วที่สุดในการแข่งขัน
 • ในการเดิมพันแบบ ทำนายผลตำแหน่งที่ยืนบนแท่นจะถือว่าเป็นผลที่เป็นทางการ ไม่ว่าจะมีการขาดคุณสมบัติ หรือแก้ไขผลคำตัดสินใดๆ ภายหลังหรือไม่ หากผู้ขับขี่หรือทีมไม่ได้เข้าร่วมในจุดสตาร์ทของการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่ได้รับจะยังถือว่าใช้ได้

 

m8bet racing rule

ตัวอย่างหน้าวางเดิมพัน แข่งรถ SBOBET